WELKOM op de gezamenlijke website van de kerken in Garderen

U kunt door te kiezen op de foto of logo van de betreffende kerk snel navigeren naar de kerk waar uw belangstelling naar uit gaat.
Deze opent in een nieuw venster, zodat terugkeren naar deze pagina eenvoudig is. Deze website laat zich het beste lezen met
Mozilla Firefox.
Als u een vraag wilt stellen: onder Contact vind u een contactpersoon van de betreffende kerk.

Wie zijn wij?
Op 12 december 2003 is door de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk het besluit genomen per 1 mei 2004 te fuseren met de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk, waardoor de Protestantse Kerk in Nederland ontstaan is. Omdat de plaatselijke Nederlands Hervormde Gemeente de nieuw toegevoegde belijdenisgeschriften strijdig vindt met de Bijbel (en met elkaar) is de Hervormde Gemeente sinds die datum voorgezet binnen het verband van de Hersteld Hervormde Kerk. Het verlangen van onze gemeente is om het evangelie aan zondaren te verkondigen met bevel van geloof en bekering. In de prediking komt in alle eerlijkheid de verlorenheid en vijandschap van de mens die nog voor eigen rekening leeft tegen God aan de orde en wordt Gods grondeloze barmhartigheid en Zijn liefde tot verloren zondaren aangeprezen opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar het eeuwige leven mag hebben (Johannes 3:16). Wij zijn één van de 7 kerken van de vGKN: de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Wij willen vasthouden aan het Gereformeerde geloofsgoed zoals we dat hadden voordat de PKN gesticht werd. Het niet opgaan in deze landelijke kerk is een bewuste keuze geweest.
Nog steeds koesteren we die beslissing en prijzen de Heer omdat we niet alleen die weg hoeven te gaan.
Wij zijn de Hervormde gemeente te Garderen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. U bent van harte welkom om een dienst bij te wonen. Neemt u een kijkje op onze website, daar vindt u meer informatie.
Waar vind u ons?
Mazenhofstraat 4, 3886 AW Garderen Speulderbosweg 2, 3886 AP Garderen Ochtenddiensten om 09.30u in de zaal van de dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34 A
Middagdiensten om 16.30u in de dorpskerk aan de Mazenhofstraat 4
Contact
Scriba M. Guichelaar, Hogesteeg 4,
3886 MA Garderen, (0577) 461 499
Br. P. Klop, Kastanjelaan 4,
3886 AB Garderen, (0577) 461 339
E-mail: scriba@gereformeerdekerkgarderen.nl
Br. H. Klop, ouderling, scriba. Postbus 116,
3886 ZJ Garderen, (0577) 461 018
E-mail: scriba@hervormdgarderen.nl
    naar boven